top of page

Voor kinderen en jongeren

Actief beeldende therapie/speltherapie is heel geschikt voor kinderen en jongeren:

 • die niet goed in hun vel zitten;

 • die bijvoorbeeld, zonder medisch verklaarbare oorzaak, frequent; hoofdpijn en/of buikpijn hebben of andere        fysieke klachten vertonen;

 • die zich terugtrekken;

 • die weinig zelfvertrouwen hebben

 • die faalangstig zijn;.

 • die hoog gevoelig zijn en door de wereld overweldigd worden;

 • die kampen met woedeaanvallen;

 • die een scheiding moeten verwerken;

 • die gepest worden of zelf pesten;

 • die kampen met problemen op school;

 • die druk zijn;

 • die onderpresteren.

 

Maar ook zaken als boosheid, verdriet en angst kunnen voldoende redenen zijn om aandachtig te kijken naar wat er met uw kind aan de hand is.

Kinderen kunnen ook een extra steuntje in de rug gebruiken bij bijvoorbeeld: niet verwerkte ziekenhuisopnames, verlieservaringen of rouwverwerking.

Kortom, allemaal tekenen die vragen om eens goed te kijken naar de daadwerkelijke oorzaak en vervolgens te werken aan een oplossing in belang van het kind

 

 

Werkwijze

Bij kinderen jonger dan 6 jaar vindt er observatie in spelsessies plaats. Mijn bevindingen bespreek ik met u in een oudergesprek waarin ik u ook adviezen geef voor de opvoedsituatie thuis.

Voor kinderen van 6 tot ongeveer 13 jaar vindt er eveneens observatie plaats en op basis daarvan vindt het oudergesprek plaats met een voorstel tot  therapie . Hierna volgt er therapie en oudergesprekken.

 

Bij vragen van een leerkracht of opvallend gedrag op school is het veelal heel zinvol om ook op school met de betreffende leerkracht(-en) een gesprek te hebben.

Voor jongeren is er observatie, gesprek, gezamenlijke gesprekken met de ouders en op verzoek gesprek op school met de mentor en/of zorgteam.

 

 Ouderbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van de hulp. Door de beelden die het kind/de jongere laat zien, kunnen ouders zich verbinden met het beeld van hun kind. Tijdens het oudergesprek bespreken we samen deze beelden om ook binnen de opvoeding goed bruikbare suggesties te krijgen.

bottom of page