top of page

Werkwijze

 

Voor diagnose en curatieve behandeling maakt de actief beeldende therapie gebruik van beelden in de vorm van spel, tekeningen, verhaal, dromen en andere uitingsvormen.

Beelden maken zichtbaar wat in de ziel leeft: je hoeft er niets bij te zeggen, het beeld is er.

De beeldentaal is de taal van het hart, ze staat dichtbij je innerlijk. Ieder kind, iedere jongere en iedere volwassene laat andere beelden zien. Die beelden vormen het uitgangspunt voor de helende hulp op maat binnen mijn praktijk.

bottom of page