top of page

procedure

 

Tijdens een eerste telefonisch contact of naar aanleiding van een e-mail bespreken we uw vraag als ouder of van de jongere zelf. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek (indien mogelijk) met beide ouders, zonder het kind. Tijdens dit gesprek bespreken we de biografie van het kind en de vragen die u heeft.

Vervolgens maken we drie afspraken voor uw kind waarin het komt spelen (drie weken achter elkaar, één keer per week, één uur). Tijdens deze sessies krijgt uw kind gerichte opdrachten om in beeld uit te werken.

Na de observatie volgt het oudergesprek waarin u van mij een heldere verklaring van de beelden ontvangt en we deze vervolgens bespreken. De beelden van het kind vormen het uitgangspunt van de bespreking en het vervolg in de vorm van therapie.

Indien we tot een therapieafspraak komen, plannen we vijf afspraken voor spelbijeenkomsten met uw kind. Hierna volgt wederom een oudergesprek waarin we de voortgang in de praktijk en thuis bespreken.

 

Bij een jongere vindt er eveneens een intake plaats, met ouders en jongere of in eerste instantie alleen de ouders. We bespreken de biografie en vervolgens is er een eerste gesprek met de jongere. Via opdrachten komen we tot de beelden die het uitgangspunt vormen voor het gezamenlijke werken.

bottom of page